Trở về

KHIÊU CHIẾN VUA BIỂN

13-10-2022

KHIÊU CHIẾN VUA BIỂN

Quy tắc chiến đấu:

1. Cấp ban đầu của quái vật là 30, quái vật sẽ tăng cấp và nhận thêm năng lực tương ứng tùy theo độ giảm HP bản thân.

2. Quái vật miễn dịch toàn bộ khống chế, sát thương phản đòn sẽ vô hiệu với nó.

3. Khi gây sát thương cho quái vật sẽ nhận được GỖ dùng để cường hóa Chiến Thuyển và phát sau khi kết thúc trận chiến.

Cá mập bay: sát thương phép và sát thương vật lý chịu phải không thay đổi.

Bò biển Mohmoo: sát thương phép chịu phải tăng gấp đôi, sát thương vật lý giảm một nửa.

Laboon: Sát thương vật lý chịu phải tăng gấp đôi, sát thương pháp giảm một nửa