Trở về

VUA HẢI TẶC TRANH BÁ

14-10-2022

VUA HẢI TẶC TRANH BÁ

1. Báo danh tham gia vào mỗi CN, thứ 2, 3, cần điều động 5 đội, mỗi đội phải ra trận 5 tướng, dựa vào xếp hạng tổng lực chiến 5 đội được điều để vào vòng đấu Top32, khi báo danh không đủ 32 người, người chơi báo danh sẽ cùng lúc tham gia nhiều nhóm thi đấu.

2. Giải Tranh Bá phân thành 5 chiến khu, lần lượt là Tranh Bá W.Blue (Cấp 61-70), Tranh Bá S.Blue (Cấp 71-80), Tranh Bá N.Blue (Cấp 81-90), Tranh Bá E.Blue (Cấp 91-95), Vua Hải Tặc Tranh Bá (Cấp 96-100), dựa vào cấp chiến đội để báo danh tham gia giải đấu tương ứng.

3. Lúc 8:00 mỗi tối thứ 4 sẽ quyết ra danh sách Top 82 dựa vào xếp hạng tổng lực chiến và gửi thư thưởng Top 32.

4. Lúc 8:00 mỗi tối thứ 5 sẽ quyết ra danh sách Top 16 dựa vào kết quả thi đấu 5V5, và gửi thư thưởng Top 16.

5. Lúc 8:00 mỗi tối thứ 6 sẽ quyết ra danh sách Top 8 dựa vào kết quả thi đấu 5V5, và gửi thư thưởng Top 8.

6. Lúc 8:00 mỗi tối thứ 7 sẽ quyết raTop 4 và Quán Quân dựa vào kết quả thi đấu 5V5, đồng thời gủi thư thưởng Top 4 và Quán Quân.

7. Lúc 8:00 tối thứ 6-8:00 tối thứ 7, toàn bộ người chơi đều có thể đặt cược Quán Quân cho Top 8 trong 5 chiến khu, tài nguyên đặt cược là 80 KC, đặt cược thành công thưởng gấp đôi, thất bại sẽ trả lại tài nguyên đặt cược.