Trở về

HƯỚNG DẪN NẠP MUA GÓI INAPP BẰNG POINT

17-10-2022

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các Thuyền trưởng khi mua các gói inapp, Nami xin hướng dẫn thêm các Thuyền trưởng cách nạp mua gói Inapp bằng point theo các bước sau:

- Bước 1: Truy cập vào trang https://pay.vmge.vn/ sẽ nhìn thấy giao diện chọn Nạp Xu

Bước 2: Đăng nhập tài khoản của Thuyền trưởng

Bước 3: Thuyền trưởng chọn phương thức, mệnh giá cần nạp

Bước 4: Khi nạp xong, Thuyền trưởng có xem số Point mình có bằng cách mở giao diện nạp chọn gói bất kỳ sẽ hiện Point đang có trong ví

Lưu ý:

  • Nếu mệnh giá gói nạp cao hơn số point hiện có trong ví thì Thuyền trưởng nên nạp thêm cho bằng với mệnh giá để mua được nhé
  • Vd: Thuyền trưởng có muốn gói nạp 219000 nhưng tài khoản chỉ có 200000 thì Thuyền trưởng nên nạp thêm 20000 nữa để đủ
  • Nếu Thuyền trưởng không có số dư trong ví thì sẽ hiện nạp bằng CH Play vời AppStore