Trở về

[Sự Kiện Web] HẢI TRÌNH NIKA

16-05-2023

Thời Gian Sự Kiện

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 16/05/2023 đến 10h ngày 30/05/2023

- Thời gian nhận lượt Hải Trình : Từ 0h ngày 16/05/2023 đến 23h59 ngày 29/05/2023 (sau thời gian này, Thuyền Trưởng làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt hải trình nữa)

Hướng Dẫn

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện tại link: https://gomuhuyenthoai.vn/su-kien/hai-trinh-nika

- Sau khi tham gia, Thuyền Trưởng cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Thuyền Trưởng có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Thuyền Trưởng cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Thuyền Trưởng có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

Vòng Quay Hải Trình

  • Tổng cộng sẽ có 16 ô trên bàn, trong đó bao gồm:

+ Ô phần thưởng item trong game ( tổng cộng 12 ô )

+ Ô bắt đầu (1 ô)

+ Ô may mắn (1 ô) – thêm 1 lượt

+ Ô đen đủi (1 ô) – mất 1 lượt

+ Ô Jackpot Kim Cương (1 ô) (tối đa nhận 5000 Kim Cương)

  • Quy tắc ô Jackpot Kim Cương

+ Khởi đầu mặc định rương Jackpot Kim Cương là 1000

+ Mỗi Thuyền Trưởng khi tiến hành Hải Trình sẽ góp vào 10 Kim Cương vào ô Jackpot chung.

+ Khi có 1 Thuyền Trưởng may mắn đi vào ô Jackpot sẽ nhận toàn bộ số Kim Cương đã tích lũy chung (tối đa tích lũy 5000 KC)

+ Nhận xong sẽ reset thưởng Kim Cương thành 1000 KC

  • Quy tắc hoàn thành vòng

+ Khi Truyền Thưởng hoàn thành 1 vòng và di chuyển qua hoặc đứng tại ô Start là được tính hoàn thành 1 vòng chơi

+ Đồng thời tích lũy mốc hoàn thành vòng chơi để nhận thưởng tại các mốc cố định.

Nhiệm Vụ Nhận Lượt

Nhiệm Vụ

Lượt Nhận

Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày

Online trang sự kiện 60 phút

1

2

Tiêu 5000 Kim Cương

1

5

Chia Sẻ Sự Kiện

2

Chỉ 1 lần duy nhất sự kiện

Đăng Nhập Mỗi Ngày

1

1

Tích lũy Nạp 100 Kim Cương

1

Không Giới Hạn

Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

 

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Thuyền Trưởng vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ Tiêu Kim Cương, Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Thuyền Trưởng hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

Phần Thưởng

Vòng Quay Hải Trình

Tham gia Vòng Quay Hải Trình, các Thuyền Trưởng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần thưởng

Số Lượng

Danh Vọng

50

Thể Lực

20

20.000 Beli

1

100 Kim Cương

1

Khí Hồn

50

Rương Đá Cấp 2

1

Mảnh Zephyr

2

Mảnh ACE Huyền Thoại

2

Mảnh Kaido

2

Mảnh Law Wano

2

Mảnh Oden

2

Gỗ

1000

JACKPOT

1

  Quà Đua TOP Hải Trình NikaClick vào đây để xem

Lưu Ý:

- Sau khi Thuyền Trưởng quay vào ô JACKPOT sẽ có log lịch sử

- Phần thưởng JACKPOT sau khi event kết thúc mới gửi về Ingame

Quà Tích Lũy

Thuyền Trưởng tích lũy số vòng đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

 

Phần thưởng

Vòng Quay Đạt

Quà Tích Lũy

Vật Phẩm

15 Vòng

Mảnh Law Wano x80

35 Vòng

Sách Thức Tỉnh x1

50 Vòng

Khung Chat Wano Kuni x1

100 Vòng

Mảnh Gomu Gomu no Mi [Đỏ] x100

200 Vòng

Mảnh Luffy Nika x100

300 Vòng

Mảnh Luffy Nika x200

 

 

 

Shop Tích Điểm

Khi Thuyền Trưởng quay vào những ô sau đây sẽ nhận được Điểm Tích Lũy:

 

Ô nhận điểm

Điểm Tích Lũy

Danh Vọng

2

Thể Lực

1

20.000 Beli

1

100 Kim Cương

2

Khí Hồn

1

Rương Đá Cấp 2

2

Mảnh Zephyr

1

Mảnh ACE Huyền Thoại

3

Mảnh Kaido

3

Mảnh Law Wano

2

Mảnh Oden

3

Gỗ

2

Thuyền Trưởng dùng Điểm Tích Lũy để đổi vật phẩm giá trị trong Shop Tích Điểm:

Phần thưởng

Điểm Đổi

Shop Tích Điểm

Vật Phẩm

Hạn đổi

Quà 3 Điểm

Kim Cương x100

999

Quà 10 Điểm

Vé Đổi Trái Ác Quỷ x300

100

Quà 50 Điểm

Mảnh Sanji Hắc Ẩn x50

10

Quà 55 Điểm

Mảnh Luffy Tứ Hoàng x50

10

Quà 200 Điểm

Sách Thức Tỉnh x1

1

Quà 300 Điểm

Mảnh Perfume Yuda x50

1

Quà 500 Điểm

Mảnh Uta Uta no Mi [Đỏ] x100

1

Quà 888 Điểm

Mảnh Váy Của Robin x120

1

 

 

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Đối với phần thưởng Đua TOP Hải Trình sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC