GomuHuyenThoai

for iOS by GomuGomu

Latest release
Version 1.0.0 (6)
Oct 05, 2022 at 20:35
105.07MB
*Nếu gặp lỗi ứng dụng trong quá trình chơi Game, vui lòng xóa Game và tải lại tại đây
INSTALL

Information

Bước 1: Bạn truy cập vào mục cài đặt, sau đó nhấn vào mục Cài đặt chung

Bước 2: Chọn Quản lý VPN & Thiết bị

Bước 3: Tin cậy “Beijing..” sau đó vào game và trải nghiệm