Trở về

ĐẠI CHIẾN LIÊN SV

14-10-2022

ĐẠI CHIẾN LIÊN SV

1. Mở vào lúc 0:00–23:00 mỗi ngày, thời gian tổ đội :00–18:00, thời gian khai chiến 18:00–23:00.

2. Tổ đội với người chơi cùng SV chiến đấu, phải 3 người mới có thể thành một đội, mỗi người tối đa ra trận 5 tướng, mỗi tướng1 tuần chỉ được ra trận 1 lần.

3. Sau khi mở tự động tham chiến, khi số người đội hiện tại dạt 3 người sẽ tự động bắt đầu tham chiên, tham chiến xong sẽ không thể sửa thông tin đội.

4. Đội trưởng sẽ thao tác đội này để tham chiến và khiêu chiến, mỗi ngày có thể khiêu chiến 3 lần và chỉ được khiêu chiến cùng 1 đội 1 lần.

5. Khi khiêu chiến phát sinh chiến đấu, sẽ lần lượt dựa vào thứ tự đội gia nhập để chiến đấu 1v1, thắng 2/3 trận thắng 2 trận được 2 điểm, thắng 3 trận được 3 điểm, thua 0 điểm.

6. Lúc 23:00 chủ nhật sẽ tổng kết thưởng dựa vào XH điểm, nếu điểm giống nhau thì XH theo tổng lực chiến của tướng tham chiến