Trở về

ĐẠI HẢI TRÌNH

13-10-2022

Quy tắc chiến đấu:

1. Trong quá trình viễn chinh, HP và năng lượng của hai bên sẽ không hồi lại.

2. Thành viên tử vong khi chiến đấu sẽ không được hồi sinh

3. Nếu quá thời gian chiến đấu thì toàn bộ thành viên 2 phe đều tính là tử vong

4. Người chơi mỗi ngày có thể tham gia 1 lần viễn chinh, đạt Cấp Vip 9 trở lên - Có thể cài lại thêm 1 lần.

5. Cứ thắng địch 1 đợt, người chơi có thể mở rương nhận nhiều thưởng, thưởng bao gồm Beli, đạo cụ, Mảnh, còn có tỷ lệ nhận tướng.

6. Lần đầu cài lại viễn chinh mỗi ngày còn có thể nhận Xu Viễn Chinh từ rương, Xu Viễn Chinh có thể mua thương phẩm ở Shop Viễn Chinh.

7. Sau khi cài lại lần 2 mỗi ngày có thể càn quét, càn quét đến ải đạt lần trước và nhận thưởng tương ứng