Trở về

HẢI TẶC RÈN LUYỆN

13-10-2022

HẢI TẶC RÈN LUYỆN

Chia làm 2 nơi đối nghịch nhau về quang cảnh, một nơi rất là u ám và một nơi thật là trong sáng

Nơi đầu tiên là Bóng Trăng tham gia để nhận exp

Nơi thứ hai là Kho Báu Buggy tham gia để nhận Beli