Trở về

Hướng Dẫn Thiết Lập Thanh Toán Trên App Store

18-10-2022

Thuyền Trưởng có thể dùng điện thoại của mình để tiến hành thanh toán thông qua cổng thanh toán App Store.

Nhưng trước đó, Thuyền Trưởng cần thiết lập tài khoản thanh toán thì mới có thể sử dụng tiện ích này.

Thiết lập tài khoản

Bước 1

Thuyền Trưởng vào phần Cài Đặt -> Nhấn vào tên của Thuyền Trưởng

Bước 2

Chọn Thanh toán & Giao hàng -> Thêm Phương Thức Thanh Toán

Tại đây, Thuyền Trưởng có 2 lựa chọn: thanh toán qua Ví Momo và thanh toán qua Thẻ Visa/Master Card.

- Thiết lập thanh toán qua Ví Momo:

     + Thuyền Trưởng chọn Tiếp tục với Ứng dụng Momo

+ Nhập mật khẩu để đăng nhập vào Ví Momo.

 + Chọn Xác Nhận để hoàn thành.

- Thiết lập thanh toán bằng thẻ Visa/Master Card:

     + Chọn thẻ Visa/Master Card

     + Nhập các thông tin cá nhân cần thiết, sau đó Xác Nhận

     + Sau khi xác nhận, App Store sẽ tự động trừ 1$ vào tài khoản, để làm giao dịch mẫu, và sẽ hoàn lại số tiền ngay sau đó.