Trở về

PHÒNG LUYỆN TẬP

13-10-2022

PHÒNG LUYỆN TẬP

Quy tắc chiến đấu:

1. Mỗi ngày chỉ có một vài tướng chỉ định được tham gia luyện tập hoặc giành CHỖ

2. Luyện tập ở phòng riêng sẽ không sợ bị ai giành

3. Nêu đang luyện tập ở phòng công cộng mà bị người khác giành chỗ thì sẽ được đưa về phòng riêng để tập luyện. Phần thưởng trước đó sẽ được gửi về thư

4. Mở từ 10h00 đến 22h00, lúc 22h30 sẽ gửi thưởng cả ngày về hộp thư

5. Chỉ có thể luyện tập tại 1 vị trí, nếu chuyển sang vị trí khác sẽ tính giờ lại từ dầu. Thưởng trước đó sẽ được gửi về thư