Trở về

THÁM HIỂM ĐẢO TRỜI

13-10-2022

Thám hiểm đảo trời có nơi Thuyền trưởng phải tham gia: Kho báu đảo trời, Đảo kim cương, Đảo Beli

- Kho Báu Đảo Trời -> Thám hiểm nhận xu Extol

- Mỏ Kim Cương -> Đào Kim Cương Free

- Mỏ Beli-> Đào Beli Free

Quy tắc chiến đấu

1. Mỗi ngày có số lần thám hiểm và số lần cuớp nhút định, thám hiểm sẽ nhận được thưởng khác nhqu tùy theo mạp chọn và cập chiên đội, cuớp cũng có thề nhận dược thưởng.

2. Thám hiểm "Đảo kim cương" sẽ nhận dược lượng kim cương cố dịnh

3. Chỉ được cướp 1 lần của cùng 1dội, cấp thấp đánh cấp cao sẽ nhận thưởng cao hơn, cấp cao đánh cấp thấp thưởng sẽ ít hơn.

4. Các đội thám hiểm bị cuớp tối da 3 lần, khi bị cướp sẽ có tổn thất nhất định

5. Thám hiểm đảo trời bằng thuyền kim cương được bảo hộ, bị cuớp sẽ chỉ mất chút xíu tài nguyên thôi

6. Mỗi bản dồ chỉ có thề điều tối đa 3 dội thám hiểm, mỗi hải tặc chỉ có thể tham gia 1 đội thám hiểm duy nhất