Trở về

THÍ LUYỆN HAKI

14-10-2022

THÍ LUYỆN HAKI

Thí luyện Haki gồm 3 nơi để thí luyện: Luyện tập Haki, Hải tặc rèn luyện, Viễn chinh Liên Server

Luyện tập Haki

1. Mỗi ngày có thể luyện tập 1 lần, VIP 0-9 luyện tập 6 giờ nhận 14 Búa Sắt Đen, VIP 10-12 luyện tập 9 giờ nhận 2 Búa Sắt Đen, V 13-16 luyện tập 12 giờ nhận 28 Búa Sắt Đen.

2. VIP 0-9 mỗi ngày có 2 lần cướp, VIP 10 trở lên 3 lần, VIP 13 trở lên 4 lần.

3. Chỉ được cướp 1 lần của cùng 1 đội, cấp thấp đánh cấp cao sẽ nhận thưởng cao hơn, cấp cao đánh cấp thấp thưởng sẽ ít hơn.

4. VIP 0-9 luyện tập chỉ có thể bị cướp 2 lần, VIP 10 trở lên 3 lần, VIP 13 trở lên 4 lần, sau khi bị cướp sẽ mất thưởng tương ứng.

Hải tặc rèn luyện

1. Mỗi ngày có thể dùng tướng chỉ định khiêu chiến phụ bản chỉ định, phụ bản đạt 3 sao có thể càn quét.

2. Độ khó 1 có thể rơi nguyên liệu phẩm đỏ, độ khó 2-4 có thể rơi nguyên liệu phẩm đen.

3. Mỗi ngày có thể miễn phí khiêu chiến phụ bản 2 lần, VIP 10 trở lên miễn phí 3 lần, VIP 13 trở lên miễn phí 4 lần, dùng hết lượt khiêu chiến có thể dùng KC để mua.

Viễn chinh Liên Server

1. Trong quá trình viễn chinh, HP và năng lượng hai bên sẽ không cài lại.

2. Thành viên tử vong khi chiến đấu sẽ không được hồi sinh

3. Nếu quá thời gian chiến đấu thì toàn bộ thành viên 2 phe đều tính là tử vong

4. Người chơi mỗi ngày có thể tham gia 1 lần viễn chinh, VIP 13 trở lên có thể cài lại thêm 1 lần.

5. Người chơi cứ thắng kẻ địch 1 đợt thì có thể mở rương nhận nhiều thưởng, gồm Beli và nguyên liệu.