Trở về

CHUỖI SỰ KIỆN PHÚC LỢI DÀNH CHO MÁY CHỦ MỚI

25-08-2023

Các Thuyền Trưởng ơi,

Khi các thuyền trưởng tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi đặc biệt, Nami đã tổng hợp các sự kiện Phúc Lợi dành cho các thuyền trưởng ở máy chủ mới như sau nhé.

1. QUÀ ĐĂNG NHẬP 7 NGÀY

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Mỗi ngày các thuyền trưởng đều có thể vào giao diện "Sự Kiện" -> "Thưởng Đăng Nhập 7 Ngày" để nhận phần thưởng phong phú mỗi ngày.
- Phần thưởng:

Số Ngày Quà
1

Mảnh N.W Franky x30
Búa Sắt x20
Tảng Thịt x1

2 Mảnh N.W Usopp x30
Búa Sắt x20
Tảng Thịt x2
3

Kid 2 Sao
200 Kim Cương
Tảng Thịt x2

4 400 Kim Cương
Búa Sắt x60
Tảng Thịt x2
5 Lucci 2 Sao
500 Kim Cương
Tảng Thịt x3
6 Mảnh Sexy Fox x50
500 Kim Cương
Tảng Thịt x4
7 Sugar 2 Sao
800 Kim Cương
Tảng Thịt x4

 

 

2. MIỄN PHÍ VIP 1 THÁNG

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn
- Nội dung: Mỗi ngày các thuyền trưởng đều có thể vào giao diện "Sự Kiện" chọn mục Miễn Phí VIP (Độc Quyền) để điểm danh và nhận được phần thưởng phong phú mỗi ngày.
 

 

3. ĐUA TOP LỰC CHIẾN

- Thời gian diễn ra: Trong 9 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các thuyền trưởng đạt Tổng Lực Chiến đội theo yêu cầu thì sẽ lọt vào BXH Đua Top.
- Phần thưởng: Mihawk 5 Sao, Mihawk 4 Sao, Mihawk 3 Sao, Ichiji 4 Sao, Ichiji 3 Sao, Ichiji 2 Sao....

 

4. HOÀN TRẢ RÚT 10 LẦN

- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Khi các thuyền trưởng tiến hành Chiêu mộ x10 tại quán rượu thì sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mỗi mốc.
- Phần thưởng:

Số Lần Rút x10 Quà
1

Mảnh Reiju x10

2 Mảnh Reiju x20
3 Mảnh Magellan x20
4 Mảnh Magellan x20
5 Mảnh Magellan x20
6 Mảnh Magellan x20
7 Mảnh Magellan x25
8 Mảnh Magellan x30
9 Mảnh Magellan x40
10 Mảnh Magellan x50

 

5. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
- Nội dung: Các thuyền trưởng khi đạt Vip 5 là có thể tham gia sự kiện, tốn 500 Kim Cương để mua Quỹ Trưởng Thành. Và nhận được giá trị hoàn trả gấp 30 lần khi đạt đủ cấp độ tương ứng. Tổng giá trị phần thưởng là 15000 Kim Cương
- Phần thưởng:

Cấp Độ Yêu Cầu Quà 
Cấp 20 Kim Cương x600
Cấp 25 Kim Cương x700
Cấp 30 Kim Cương x900
Cấp 35 Kim Cương x1200
Cấp 40 Kim Cương x1600
Cấp 45 Kim Cương x2000
Cấp 50 Kim Cương x3000
Cấp 55 Kim Cương x5000

 

6. PHÚC LỢI TOÀN SERVER

- Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
- Nội dung:  Mua Quỹ Trưởng Thành một mình chán lắm, các thuyền trưởng nhớ rủ nhau cùng mua để nhận thêm nhiều phần thưởng nhé. Để nhận được kho phần thưởng của Nami thì các vị Thuyền Trưởng ngoài yêu cầu cấp độ ra thì còn cần thêm số lượng Thuyền Trưởng tham gia mua tương ứng nữa. Càng nhiều Thuyền Trưởng mua thì mốc quà càng lớn đó.
- Phần thưởng:

Cấp Nhận Số Người Mua Quà
10 10 Vàng x100000
15 30 EXP Lam x50
20 50 Đùi Gà x10
25 70 Búa Sắt x50
30 90 Rương Beli hiếm x1
35 110 EXP Tím x50
40 130 Tảng Thịt x10
45 150 Búa Đồng x100
50 170 Rương Nguyên Liệu Cam x1
55 190 Rương Đá Cấp 5 x1