Trở về

Phần Thưởng Đua TOP Hải Trình Nika

23-05-2023

Xin chào các Thuyền Trưởng!

Khi tham gia sự kiện Hải Trình Nika sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

Quà Đua TOP Hải Trình

Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia tích lũy số vòng đã lật nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

TOP Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1 Mảnh Tàu Tùy Chọn 150 Đạt 1500 Lượt Hải Trình Tối Thiểu
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 150
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 3
Rương Truy Nã SP (Mở nhận 80 Mảnh SP Tự Chọn) 2
Vé Đổi Trái Ác Quỷ 10000
Rương Đá Cấp 7 5
2 Mảnh Tàu Tùy Chọn 100 Đạt 1200 Lượt Hải Trình Tối Thiểu
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 120
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 2
Rương Truy Nã SP (Mở nhận 80 Mảnh SP Tự Chọn) 1
Vé Đổi Trái Ác Quỷ 8000
Rương Đá Cấp 7 4
3 Mảnh Tàu Tùy Chọn 50 Đạt 1000 Lượt Hải Trình Tối Thiểu
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 100
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 1
Rương Truy Nã Siêu Cấp Tự Chọn 80 Mảnh (Chỉ bao gồm tướng truy nã 12k) 1
Vé Đổi Trái Ác Quỷ 6000
Rương Đá Cấp 7 3
4 Mảnh Tàu Kid 50  
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 80
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Vé Đổi Trái Ác Quỷ 4000
Rương Đá Cấp 7 2
5 Mảnh Tàu Kid 50  
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 60
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Mảnh Hera 20
Rương Đá Cấp 7 1
6 - 10 Mảnh Tàu Orochi 50  
Mảnh Uta Uta no Mi [Lam] 40
Hộp Cực Phẩm Chọn Khung và Danh Hiệu (Danh Hiệu Sức Mạnh Bùng Nổ, Khung Chat Yamato) 1
Mảnh Hera 20
Rương Đá Cấp 6 2
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Thuyền Trưởng đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Thuyền Trưởng đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Luyện Khí sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Luyện Khí sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC