Trở về

Phần Thưởng Đua TOP Lật Ô

02-03-2023

Xin chào các Thuyền Trưởng!

Khi tham gia sự kiện Đại Chiến Wano sẽ nhận được Thưởng Đua TOP, như sau:

Quà Đua TOP Đại Chiến Wano

Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia tích lũy số vòng đã lật nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

TOP Phần Thưởng Số Lượng Yêu Cầu
1 Mảnh Tàu Going Luffy-senpai 150 Đạt 120 Vòng Tối Thiểu
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 3
Rương Truy Nã Siêu Cấp Tự Chọn 80 Mảnh (Chỉ bao gồm tướng truy nã 12k) 3
Mảnh Hera 80
Rương Đá Cấp 7 5
2 Mảnh Tàu Going Luffy-senpai 100 Đạt 80 Vòng Tối Thiểu
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 2
Rương Truy Nã Siêu Cấp Tự Chọn 80 Mảnh (Chỉ bao gồm tướng truy nã 12k) 2
Mảnh Hera 60
Rương Đá Cấp 7 4
3 Mảnh Tàu Going Luffy-senpai 50 Đạt 60 Vòng Tối Thiểu
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Hộp Bảo Vật Uta (Tùy Chọn: Bao Gồm Áo Uta và Tai Nghe Uta) 1
Rương Truy Nã Siêu Cấp Tự Chọn 80 Mảnh (Chỉ bao gồm tướng truy nã 12k) 1
Mảnh Hera 40
Rương Đá Cấp 7 3
4 Mảnh Tàu Kid 50  
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Mảnh Hera 20
Rương Đá Cấp 7 2
5 Mảnh Tàu Kid 50  
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Rương Báu Vật Tân Thế Giới 1
Rương Đá Cấp 7 1
6 - 10 Mảnh Tàu Orochi 50  
Áo Thun Gomu Huyền Thoại 1
Danh Hiệu VIP: Siêu Sao 1
Rương Báu Vật Tân Thế Giới 1
Rương Đá Cấp 6 2
Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Thuyền Trưởng đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Thuyền Trưởng đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Lật Ô sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Số Vòng sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC