Trở về

Phần Thưởng Đua TOP Thổi Nến - Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi

14-11-2023

Xin chào các Thuyền Trưởng!

Khi tham gia sự kiện Thổi Nến Mừng Sinh Nhật sẽ nhận được Thưởng Đua TOP

 

Quà Đua TOP Thổi Nến Mừng Sinh Nhật

Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng tham gia tích lũy số lần thổi nến đã lật nằm trong BXH TOP và đạt đủ yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

 

TOP

Phần Thưởng

Số Lượng

Yêu Cầu

1

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

Đạt 1500 Lượt Thổi Nến Tối Thiểu

Mảnh Gol.D.Roger

200

Rương Chiến Hồn (Chọn)

300

Tinh Phách Chiến Hồn

120

Mảnh Chiến Thuyền ACE

200

2

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

Đạt 1200 Lượt Thổi Nến Tối Thiểu

Mảnh Gol.D.Roger

160

Rương Chiến Hồn (Chọn)

250

Tinh Phách Chiến Hồn

100

Mảnh Chiến Thuyền ACE

150

3

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

Đạt 1000 Lượt Thổi Nến Tối Thiểu

Mảnh Gol.D.Roger

120

Rương Chiến Hồn (Chọn)

200

Tinh Phách Chiến Hồn

80

Mảnh Chiến Thuyền ACE

100

4

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

 

Mảnh Gol.D.Roger

80

Rương Chiến Hồn (Chọn)

150

Tinh Phách Chiến Hồn

60

Mảnh Chiến Thuyền ACE

50

5

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

 

Quà SP Chí Tôn

1

Rương Chiến Hồn (Chọn)

100

Tinh Phách Chiến Hồn

40

Mảnh Chiến Thuyền ACE

50

6 - 10

Ốp Lưng Gomu Huyền Thoại

1

 

Quà SP Chí Tôn

1

Rương Chiến Hồn (Chọn)

50

Tinh Phách Chiến Hồn

20

Mảnh Tàu Mihawk x50

50

Lưu Ý: Đối với phần thưởng Đua TOP sẽ được phát trong vòng 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc, nếu Thuyền Trưởng đạt TOP mà không đạt YÊU CẦU thì sẽ hạ xuống bậc phần thưởng mà Thuyền Trưởng đạt đủ điều kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Chung Sức Thổi Nến sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Thổi Nến sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC