Trở về

[Sự Kiện Web] Hái Lộc Chào Xuân

18-01-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 19/01/2023 đến 10h ngày 01/02/2023

- Thời gian nhận lượt Hái Lộc : Từ 0h ngày 19/01/2023 đến 23h59 ngày 31/01/2023 (sau thời gian này, Thuyền Trưởng làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt hái lộc nữa)

 

Hướng Dẫn:

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện tại link: https://gomuhuyenthoai.vn/su-kien/hai-loc-chao-xuan

- Sau khi tham gia, Thuyền Trưởng cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢNCHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Thuyền Trưởng có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Hái Lộc, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Hái Lộc, sau khi Thuyền Trưởng hái lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được bộ chữ "Chào"-"Xuân"-"Quý"-"Mão"-"2023", có thể dùng để đổi thưởng tạ sự kiện Đổi Quà Năm Mới (đổi xong chữ cái sẽ bị trừ với số lượng tương ứng)

- Thuyền Trưởng cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Thuyền Trưởng có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

 

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Online trang sự kiện 60 phút 1 2
Tiêu 5000 Kim Cương 1 5
Chia Sẻ Sự Kiện 2 1 Lần Duy Nhất
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Tích lũy Nạp 100 Kim Cương 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Thuyền Trưởng vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ  Tiêu Kim Cương, Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Thuyền Trưởng hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

 

Phần Thưởng

Hái Lộc

Tham gia Hái Lộc, các Thuyền Trưởng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng Số Lượng
Dạnh Vọng 50
Thể Lực 20
Beli 20.000
Kim Cương 100
Khí Hồn 50
Rương Đá Cấp 2 1
Mảnh Shirahoshi 2
Mảnh Jack Hạn Hán 2
Mảnh Zephyr 2
Mảnh Sengoku 2
Chào 1
Xuân 1
Quý 1
Mão 1
2023 1
Quà Đua TOP Hái Lộc: Click vào đây để xem


 

Đổi Chữ Năm Mới

Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc sẽ ngẫu nhiên nhận được Bộ Chữ, sau đó dùng Bộ Chữ để đổi các gói quà tương ứng có giá trị khác nhau.

Gói Quà Phần Thưởng Số Lượng Lượt Đổi Chữ Cần Tốn
Chào Gỗ 3000 999 1
Xuân Kim Cương 100 999 1
Quý Beli 50.000 999 1
Mão Danh Vọng 300 999 1
Chào + Xuân Mảnh Katakuri 3 100 4
Khí Hồn 50
Quý + Mão Rương Đá Cấp 4 1 30 4
Khí Hồn 50
Chào + Xuân + 2023 Mảnh Sengoku 5 30 1
Khí Hồn 100
Kim Cương 500
Quý + Mão + 2023 Mảnh Shirahoshi 5 30 1
Danh Vọng 2000
Kim Cương 500
Chào + Xuân + Quý + Mão Mảnh ACE Huyền Thoại 3 30 5
Khí Hồn 200
Beli 1.000.000
Chào + Xuân + Quý + Mão + 2023 Rương Chào Xuân 2023
(Mở ra nhận: Rương Nguyên Liệu Đen x1, Rương Đấ Cấp 7 x1, Mảnh Black Beard x50, Khung Chat Đêm Pháo Hoa, Sách Thức Tỉnh Bí Kỷ x1)
1 1 3
Lưu Ý: Sau khi đổi quà thành công, số lượng Chữ của Thuyền Trưởng sẽ bị trừ theo các mốc tương ứng

 

 

Quà Tích Lũy Cá Nhân

Thuyền Trưởng tích lũy lượt Hái Lộc đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Gói Quà Yêu Cầu Phần Thưởng Số Lượng
Quà 1 Đạt 100 Lượt Mảnh Zephyr 80
Rương Nguyên Liệu Cam 1
Rương Đá Cấp 5 1
Rương One Piece Film Red 1 1
Quà 2 Đạt 350 Lượt Mảnh Kozuki Oden 80
Rương Nguyên Liệu Đỏ 1
Rương Đá Cấp 6  1
Rương One Piece Film Red 1 1
Quà 3 Đạt 600 Lượt Mảnh Luffy Wano 50
Rương Nguyên Liệu Đen 1
Rương Đá Cấp 6 1
Rương One Piece Film Red 1 1
Quà 4 Đạt 1000 Lượt Mảnh Luffy Wano 50
Rương Chiêu Thức Đen 2
Đá Hút HP Cấp 6 1
Rương One Piece Film Red 2 1
Quà 5 Đạt 1500 Lượt Mảnh Luffy Wano 50
Mảnh Tàu Hải Tặc Orochi 50
Đá Kháng Choáng Cấp 6 1
Rương One Piece Film Red 2 1
Quà 6 Đạt 2000 Lượt Mảnh Luffy Wano 50
Đá Hút HP Cấp 7 1
Mảnh Bikini Boa 20
Rương Khung Chat Cực Phẩm (Tự Chọn Khung VIP) 1

 

Quà Mốc Chung Tay Hái Lộc

Mỗi ngày Thuyền Trưởng tham gia Hái Lộc, tổng số lượt hái của tất cả Thuyền Trưởng được gửi đi đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc Hái Lộc Phần Thưởng Số Lượng
50.000 Kim Cương 500
Rương Beli Hiếm 1
Rương Nguyên Liệu Tím 1
100.000 Kim Cương 600
Rương Beli Hiếm 2
Rương Nguyên Liệu Tím 2
300.000 Kim Cương 1000
Rương Beli Quý 1
Rương Nguyên Liệu Cam 1
500.000 Kim Cương 2000
Rương Báu Vật Hiếm 1
Rương Nguyên Liệu Cam 2
1.000.000 Kim Cương 3000
Đá Đá Cấp 5 1
Đá Nguyên Liệu Đỏ 2
Phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Hái Lộc sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Hái Lộc sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC