Trở về

[SỰ KIỆN] ĐUA TOP CỤM 2 - NEW WORLD - NHẬN FIGURE 10 TRIỆU ĐỒNG

25-08-2023

 Mừng Cụm 2 - New World ra mắt mới sự kiện Đua Top Lực Chiến siêu hoành tráng, sẵn sàng chưa nào các Thuyền Trưởng ơi!!!

Thời gian đua top:

- Bắt đầu: ngày 25/08/2023

- Kết thúc: 10h00 ngày 05/09/2023

 

Nội dung sự kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, các Thuyền Trưởng trong Cụm 2 tiến hành đua top lực chiến all server

- Sau khi kết thúc sự kiện, Thuyền Trưởng trong top 200 tại Cụm 2 sẽ tiến hành nhận thưởng

 

Phần thưởng:

 Top 1 lực chiến all Server Cụm 2:

- Mô Hình VIP Luffy Gear 5

- Áo Thun Gomu Huyền Thoại

- 3 Quà SP Chí Tôn Tự Chọn

- 4 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 3 Rương Báu Vật VIP Chí Tôn

- 4 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 6 Tinh Phách Chiến Hồn

- 50 Mảnh Perfume Yuda

- 30000 Kim Cương

 

 Top 2 lực chiến all Server Cụm 2:

- Áo Thun Gomu Huyền Thoại

- 2 Quà SP Chí Tôn Tự Chọn

- 3 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 2 Rương Báu Vật VIP Chí Tôn

- 3 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 4 Tinh Phách Chiến Hồn

- 1 Rương Chiến Thuyền Cực Hạn

- 20000 Kim Cương

 

 Top 3 lực chiến all Server Cụm 2:

- Áo Thun Gomu Huyền Thoại

- 1 Quà SP Chí Tôn Tự Chọn

- 2 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 1 Rương Báu Vật VIP Chí Tôn

- 2 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 3 Tinh Phách Chiến Hồn

- 1 Rương Chiến Thuyền Cực Hạn

- 15000 Kim Cương

 

 Top 4-10 lực chiến all Server Cụm 2:

- Áo Thun Gomu Huyền Thoại

- 1 Quà Hải Tặc SSS+ Tự Chọn

- 1 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 1 Rương Báu Vật VIP Chí Tôn

- 1 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 2 Tinh Phách Chiến Hồn

- 1 Rương Chiến Thuyền Cực Hạn

- 10000 Kim Cương

 

 Top 11-20 lực chiến all Server Cụm 2:

- 1 Quà Hải Tặc SSS+ Tự Chọn

- 1 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 20 Rương Chiến Hồn (chọn)

- 1 Rương Chiến Thuyền Cực Hạn

- 8000 Kim Cương

 

 Top 21-50 lực chiến all Server Cụm 2:

- 1 Quà Hải Tặc SSS Tự Chọn

- 1 Rương Báu Vật Tốc Đánh

- 10 Rương Chiến Hồn (chọn)

- 1 Rương Chiến Thuyền Chí Tôn

- 6000 Kim Cương

 

 Top 51-100 lực chiến all Server Cụm 2:

- 1 Quà Hải Tặc SSS Tự Chọn

- 1 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 5 Rương Chiến Hồn (chọn)

- 1 Rương Chiến Thuyền Chí Tôn

- 4000 Kim Cương

 

 Top 100-200 lực chiến all Server Cụm 2:

- 80 Mảnh Sengoku

- 1 Rương Báu Vật Hiệu Ứng

- 3 Rương Chiến Hồn (chọn)

- 2000 Kim Cương

 

Lưu ý chung:

- Lực chiến được tính trong thời gian diễn ra sự kiện

- Trong quá trình đua top nếu phát hiện bug hack sẽ tiến hành xử lý nặng

-------------------------------------------------------------------------------------------------

GOMU HUYỀN THOẠI - HUYỀN THOẠI TRỞ LẠI