Trở về

[SỰ KIỆN WEB] TRI ÂN THẦY CÔ - NHÂN NGÀY 20/11

20-11-2023

Thời Gian Sự Kiện

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h00 ngày 20/11/2023 đến 10h00 ngày 04/12/2023

- Thời gian nhận lượt Làm Thiệp: Từ 0h00 ngày 20/11/2023 đến 23h59 ngày 03/12/2023 (sau thời gian này, Thuyền Trưởng làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt làm thiệp nữa)

 

Hướng Dẫn

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện tại link: https://gomuhuyenthoai.vn/su-kien/tri-an-thay-co

- Sau khi tham gia, Thuyền Trưởng cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Thuyền Trưởng có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Thuyền Trưởng cũng có thể vào mục Kho Quà để nhận thưởng đang có, rồi bấm chuyển gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Thuyền Trưởng có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

- Cần mở Sự Kiện Web trên trình duyệt Chrome để tránh các lỗi thường gặp

 

Nhiệm Vụ Nhận Lượt

 

Nhiệm Vụ

Lượt Nhận

Giới Hạn Lượt

Thời Gian

Online trang sự kiện 60 phút

1

2

Ngày

Tiêu 5000 Kim Cương

1

5

Ngày

Chia Sẻ Sự Kiện

1

2

1 Lần Duy Nhất

Đăng Nhập Mỗi Ngày

1

1

Ngày

Tích lũy Nạp 100 Kim Cương (20.000 VNĐ) 

1

Không Giới Hạn

Ngày

Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

 

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Thuyền Trưởng vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ Tiêu Kim Cương, Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Thuyền Trưởng hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

 

 

Phần Thưởng

 

Làm Thiệp Tri Ân Thầy Cô

 

Tham gia Làm Thiệp, các Thuyền Trưởng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

 

Phần thưởng

Số Lượng

Danh Vọng

50

Thể Lực

20

20.000 Beli

1

100 Kim Cương

1

Khí Hồn

50

Rương Đá Cấp 2

1

Gỗ

1000

Mảnh Rayleigh

2

Mảnh MiHawk

2

Mảnh Sengoku

2

Mảnh Katakuri

2

Mảnh ACE Huyền Thoại

2

Mảnh Kozuki Oden

2

Mảnh Monkey D.Dragon

2

Mảnh Kaido

2

Mảnh Garp Huyền Thoại 2

Mảnh Kid Wano

2

Thêm Lượt

1

Quà Tri Ân

1

Quà Nhà Giáo Việt Nam

1

  Quà Đua TOP Làm ThiệpClick vào đây để xem

 

 

Lưu Ý:

- Thuyền Trưởng mỗi lần làm thiệp ngẫu nhiên nhận 1 trong 20 phần thưởng

- Sau khi làm thiệp, Thuyền Trưởng vào “Kho Quà” để kiểm tra phần thưởng và chuyển về Thư Ingame

- 2 phần thưởng giá trị (Quà Tri Ân & Quà Nhà Giáo Việt Nam) chỉ nhận 1 lần duy nhất

 

Quà Tri Ân

Quà Nhà Giáo Việt Nam

999 Kim Cương

Mảnh Hana Hana No Mi x20

Rương Đá Cấp 4 x2

Rương Nguyên Liệu Đỏ x1

Mảnh Sengoku x80

2011 Kim Cương

Mảnh Hana Hana No Mi x40

Rương Đá Cấp 5 x1

Rương Nguyên Liệu Đen x1

Mảnh Garp Huyền Thoại x80

 

 

 

Quà Tích Lũy Làm Thiệp (Tích Lũy Minigame)

 

Khi Thuyền Trưởng tích lũy số lượt làm thiệp đạt yêu cầu sẽ nhận các phần thưởng sau:

 

Phần thưởng

Làm Thiệp Đạt

Tích Lũy Thổi Nến

Vật Phẩm 1

Vật Phẩm 2

Vật Phẩm 3

Vật Phẩm 4

50

Mảnh Kid Wano x80

Rương Nguyên Liệu Đỏ x1

Rương Đá Cấp 5 x1

Rương Báu Vật Sức Mạnh x1

150

Quà SP Siêu Cấp x1

Rương Báu Vật Tốc Đánh x1

Rương Đá Cấp 6 x1

Vé Hàng Hiệu x120

300

Sách Thức Tỉnh x2

Rương Báu Vật Hiệu Ứng x1

Đá Kháng Choáng-6 x1

Điểm Hàng Hiệu x50

600

Quà SP Chí Tôn x1

Rương Báu Vật Hiệu Ứng x2

Rương Báu Vật Tốc Đánh x2

Mảnh Suna Suna no Mi [Tím] x50

1200

Mảnh Benn Beckman x80

Quà SP Chí Tôn x1

Rương Báu Vật Hiệu Ứng x4

Rương Chiến Thuyền SVIP x1

2000

Mảnh Benn Beckman x150

Quà SP Chí Tôn x2

Rương Báu Vật VIP Chí Tôn x4

Rương Chiến Thuyền SVIP x2

Lưu Ý: Vật phẩm sau khi nhận sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

 

 

 

Bên trong những Rương VIP Tự Chọn:

  • Quà SP Siêu Cấp (Tự chọn 80 Mảnh Uta, Yamato, Luffy Tứ Hoàng)
  • Quà SP Chí Tôn (Tự chọn 80 Mảnh Zoro Asura, King Hỏa Hoạn, Luffy Nika, Râu Trắng Huyền Thoại, Rayleigh Huyền Thoại)
  • Rương Chiến Thuyền SVIP (Tự chọn 50 Mảnh Thuyền Perfume Yuda, Tàu Bay Shiki, Chiến Thuyền Mammoth, Hitsugibune)

 

 

 

Quà Đăng Nhập Mừng 20-11

 

Thuyền Trưởng đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận những phần quà miễn phí:

 

 

Quà Đăng Nhập Mừng 20-11

Ngày

Phần Quà

Vật Phẩm 1

Vật Phẩm 2

Vật Phẩm 3

Vật Phẩm 4

1

Mảnh Zephyr Tay Đen x20

Mảnh MiHawk x20

Kim Cương x100

Tảng Thịt x2

2

Mảnh Zephyr Tay Đen x20

Mảnh MiHawk x20

Kim Cương x200

Tảng Thịt x3

3

Mảnh Zephyr Tay Đen x20

Mảnh MiHawk x20

Kim Cương x300

Gỗ x20.000

4

Mảnh Zephyr Tay Đen x20

Mảnh MiHawk x20

Kim Cương x400

Gỗ x50.000

5

Rương Nguyên Liệu Tím x1

Rương Đá Cấp 4 x1

Kim Cương x500

Khí Hồn x100

6

Rương Nguyên Liệu Cam x1

Vé Đổi Trái Ác Quỷ x100

Kim Cương x600

Khí Hồn x200

7

Rương Nguyên Liệu Đỏ x1

Vé Đổi Trái Ác Quỷ x200

Kim Cương x700

Khí Hồn x300

Vật phẩm sau khi nhận sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

 

 

 

 

Quà Toàn Dân

 

Mỗi ngày các Thuyền Trưởng tham gia Làm Thiệp Tri Ân Thầy Cô, tổng số lượt làm thiệp của tất cả Thuyền Trưởng được gửi đi đạt mốc theo yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

 

Mốc Làm Thiệp

Phần Thưởng

Số Lượng

100.000

Kim Cương

300

Rương Beli Hiếm

1

Rương Nguyên Liệu Tím

1

Xu Danh Vọng

200

300.000

Kim Cương

600

Rương Beli Quý

1

Rương Nguyên Liệu Tím

2

Xu Danh Vọng

400

500.000

Kim Cương

1000

Rương Beli Quý

1

Rương Nguyên Liệu Cam

1

Xu Danh Vọng

600

1.000.000

Kim Cương

2000

Rương Báu Vật Hiếm

1

Rương Nguyên Liệu Cam

1

Xu Danh Vọng

800

2.000.000

Kim Cương

3000

Đá Đá Cấp 5

1

Đá Nguyên Liệu Đỏ

1

Xu Danh Vọng

2000

Phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

 

 

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame (riêng 20 phần thưởng làm thiệp, Thuyền Trưởng phải vào Kho Quà rồi chuyển về Hộp Thư Ingame)

- Đối với phần thưởng Đua TOP Làm Thiệp sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC