Trở về

ĐẤU TRƯỜNG NGÀY

14-10-2022

Quy tắc đấu trường

1. Lúc 9:00 mỗi tối sẽ nhận thưởng dựa theo thứ hạng lúc đó.

2. Trong Đấu Trường sẽ đánh tự động, người chơi không thể thao tác thi triển kỹ năng.

3. Chiến đấu trong Đấu Trường, HP và hiệu ứng trị liệu của toàn bộ tướng sẽ được tăng theo cùng tỉ lệ.

4. Nếu khiêu chiến người có xếp hạng cao hơn mình và chiến thắng, vị trí cả 2 sẽ đối cho nhau

5. Nếu chiến đấu vượt qua thời gian thì xem như bên công thất bại.

6. Mỗi ngày mỗi người chơi có thể miễn phí phát động chiến đấu 5 lần, 5:00 sáng mỗi ngày sẽ cài lại số lần.

7.Sau mỗi lần chiến đấu, người chơi bên công sẽ có được thời gian hồi 10 phút.

Quy tắc thưởng xếp hạng cao nhất:

1. Khi người chơi thành công tăng lên thứ hạng cao nhất lịch sử thì sẽ phát thưởng KC 1 lần.

2. Thưởng xếp hạng cao nhất sẽ khác nhau tùy theo tiến độ, mỗi lần tối thiểu nhận 1 KC.

3. Thưởng xếp hạng cao nhất sẽ gửi qua thư.