Trở về

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT GAME TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH IOS

25-10-2022

Để các Thuyền Trưởng có thể cài đặt và trải nghiệm game Gomu Huyền Thoại trên hệ điều hành iOS, Nami xin hướng dẫn các Thuyền Trưởng thực hiện các bước như sau:

1. Hướng Dẫn Tải 

- Thuyền Trưởng tiến hành click vào đây để bắt đầu tải trò chơi:

https://gomuhuyenthoai.vn/ios

hoặc coppy link dán vào Safari để tải: https://gomuhuyenthoai.vn/ios

Lưu Ý : Tắt tự động cập nhật rồi tải game!

2. Cài đặt game:

Sau khi tải game và tiến hành cài đặt, các Thuyền Trưởng làm theo các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập vào mục cài đặt, sau đó chọn mục cài đặt chung

- Bước 2: Chọn quản lý VNP & Thiết bị

- Bước 3: Chọn “Beijing..” sau đó chọn "Tin cậy Beijing..” và game game trải nghiệm

3. Lưu Ý .

- Các thắc mắc về việc tải game vui lòng liên hệ Fanpage.