Trở về

[Sự Kiện Web] Đại Chiến Wano

02-03-2023

Thời Gian:

- Thời gian mở Sự Kiện: Từ 10h ngày 03/03/2023 đến 10h ngày 17/03/2023

- Thời gian nhận lượt Lật Ô : Từ 0h ngày 03/03/2023 đến 23h59 ngày 16/03/2023 (sau thời gian này, Thuyền Trưởng làm nhiệm vụ và nạp thẻ sẽ không nhận được lượt lật ô nữa)

 

Hướng Dẫn:

- Thuyền Trưởng tham gia sự kiện tại link: https://gomuhuyenthoai.vn/su-kien/dai-chien-wano

- Sau khi tham gia, Thuyền Trưởng cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢNCHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Thuyền Trưởng tham gia Lật Ô mỗi ngày đạt mốc sẽ nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Thuyền Trưởng có thể vào mục NHẬN LƯỢT để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Lật Ô, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

- Ở sự kiện Truy Tìm Yamato, Thuyền Trưởng có thể qua nhanh vòng mới và tốn 16 lượt lật ô.

- Thuyền Trưởng cũng có thể vào mục Kho Thưởng để nhận thưởng đang có, thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame

- Sau khi phần thưởng tự động gửi vào Hộp Thư Ingame xong Thuyền Trưởng có thể vào mục Lịch Sử để xem lại các phần thưởng nhận được

 

Nhiệm Vụ Nhận Lượt:

Nhiệm Vụ Lượt Nhận Giới Hạn Lượt Mỗi Ngày
Online trang sự kiện 60 phút 1 2
Tiêu 5000 Kim Cương 1 5
Chia Sẻ Sự Kiện 2 1 Lần Duy Nhất
Đăng Nhập Mỗi Ngày 1 1
Tích lũy Nạp 100 Kim Cương 1 Không Giới Hạn
Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày

Lưu Ý:

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở ingame, Thuyền Trưởng vui lòng chờ trong ít phút để hệ thống cập nhật và sau đó vào mục Nhận Lượt bấm Kiểm Tra để kiểm tra và nhận lượt tham gia

- Tiến độ nhiệm vụ  Tiêu Kim Cương, Tích Lũy Nạp ở ingame sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày và số lượng còn dư sẽ không được cộng dồn qua ngày. Vì vậy Thuyền Trưởng hãy lưu ý hoàn thành nhiệm vụ vào mỗi ngày để nhận được lượt

 

Phần Thưởng

Lật Ô

Tham gia Lật Ô, các Thuyền Trưởng sẽ ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Phần Thưởng Số Lượng
Dạnh Vọng 50
Thể Lực 20
Beli 20.000
Kim Cương 100
Khí Hồn 50
Rương Đá Cấp 2 1
Mảnh Shirahoshi 2
Mảnh Jack Hạn Hán 2
Mảnh Zephyr 2
Mảnh Sengoku 2
Mảnh Aokiji Kuzan 2
Mảnh Katakuri 2
Mảnh Ace Huyền Thoại 2
Gỗ 1000
Điểm Hảo Cảm Yamato 1
Điểm Hảo Cảm Yamato 2
Yamato (Giúp qua vòng mới) 1
Quà Đua TOP Lật Ô: Click vào đây để xem


 

Shop Hảo Cảm Yamato

Thuyền Trưởng tham gia Lật Ô sẽ ngẫu nhiên nhận được điểm Hảo Cảm Yamato, sau đó dùng điểm để đổi các gói quà tương ứng có giá trị khác nhau.

Gói Quà Phần Thưởng Số Lượng Lượt Đổi
10 Điểm Hảo Cảm Kim Cương 200 999
Gỗ 10000
Rương Đá Cấp 2 4
Khí Hồn 50
60 Điểm Hảo Cảm Mảnh Luffy Tứ Hoàng 80 1
Mảnh Tùng Rượu 20
Rương Đá Cấp 6 1
Rương Nguyên Liệu Đỏ 2
120 Điểm Hảo Cảm Mảnh Luffy Tứ Hoàng 100 1
Mảnh Trang Phục Luffy (RED) 20
Rương Đá Cấp 6 2
Rương Nguyên Liệu Đen 1
250 Điểm Hảo Cảm Mảnh Luffy Tứ Hoàng 150 1
Mảnh Tai Nghe Uta 20
Rương Đá Cấp 7 1
Rương Nguyên Liệu Đen 2
Lưu Ý: Sau khi đổi quà thành công, số lượng Điểm của Thuyền Trưởng sẽ bị trừ theo các mốc tương ứng

 

Shop Xu VMGE

Thuyền Trưởng dùng xu trong ví của cổng VMGE để thanh toán.

Gói Quà Phần Thưởng Số Lượng Lượt Mua
400.000 VNĐ
(Siêu ưu đãi)
Mảnh Law Wano (Giá gốc 600k VNĐ) 80 1
Rương Nguyên Liệu Đỏ 1
Rương Đá Cấp 5 1
Mảnh Nón Law 20
Mảnh Trái Ác Quỷ Ope Ope 20
Kim Cương 2000

900.000 VNĐ
(Siêu ưu đãi)

 

Mảnh Kaido (Giá gốc 2tr5 VNĐ) 80 1
Rương Nguyên Liệu Đen 1
Rương Đá Cấp 6 1
Mảnh Chùy Kaido 20
Mảnh Trái Uo Uo No Mi 20
Kim Cương 8000
Lưu Ý: Sau khi mua thành công, Xu trong ví sẽ bị trừ. Vật phẩm sẽ gửi về thư cá nhân.

 

Quà Chiến Lệnh Yamato (Yamato Chi Viện)

Thuyền Trưởng đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận quà miễn phí, mở khóa chiến lệnh bằng Xu VMGE để nhận quà giá trị cao hơn.

Kích Hoạt Tốn Yêu Cầu Phần Thưởng Miễn Phí Phần Thưởng Kích Hoạt Chiến Lệnh

Kích Hoạt Chiến Lệnh
Tốn 900.000 VNĐ

Đăng Nhập Ngày 1 Mảnh Marco x80 Mảnh Kozuki Oden x10 - 500 Kim Cương - Mảnh Takeru x20 - Khí Hồn x500
Đăng Nhập Ngày 2 Rương Đá Cấp 4 x1 Mảnh Kozuki Oden x10 - 500 Kim Cương - Mảnh Thiên Vũ Trảm x20 - Khí Hồn x500
Đăng Nhập Ngày 3 500 Kim Cương Mảnh Kozuki Oden x10 - 500 Kim Cương - Mặt Nạ Yamato x10 - Khí Hồn x500
Đăng Nhập Ngày 4 Rương Nguyên Liệu Tím x1 Mảnh Kozuki Oden x10 - 1000 Kim Cương - Mặt Nạ Yamato x10 - Khí Hồn x500
Đăng Nhập Ngày 5 Xu Hạm Đội x2000 Mảnh Kozuki Oden x10 - 1000 Kim Cương - Mặt Nạ Yamato x10 - Khí Hồn x500
Đăng Nhập Ngày 6 1000 Kim Cương Mảnh Kozuki Oden x10 - 2000 Kim Cương - Mặt Nạ Yamato x10 - Khí Hồn x1000
Đăng Nhập Ngày 7 Rương Nguyên Liệu Cam x1 Mảnh Kozuki Oden x20 - 3000 Kim Cương - Mảnh Takeru x20 - Rương Đá Cấp 6 x1
Lưu Ý: Sau khi mua thành công chiến lệnh, dãy phần thưởng bên phải sẽ mở khóa và nhận thêm thưởng tương ứng. Điểm danh bù sẽ mở khi sự kiện còn 3 ngày cuối cùng.

 

 

Quà Tích Lũy Cá Nhân

Thuyền Trưởng tích lũy số vòng đạt số lượng yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Gói Quà Yêu Cầu Phần Thưởng Số Lượng
Quà 1 Đạt 5 Vòng Mảnh Sengoku 80
Rương Nguyên Liệu Cam 1
Rương Đá Cấp 5 1
Mảnh Sorcery Clima-Tact 20
Quà 2 Đạt 15 Vòng Mảnh Sanji Hắc Ẩn 80
Rương Nguyên Liệu Đỏ 1
Rương Đá Cấp 6 1
Mảnh Trang Phục Chiến Đấu số 3 20
Quà 3 Đạt 30 Vòng Sách Thức Tỉnh 1
Rương Nguyên Liệu Đen 1
Rương Đá Cấp 6 1
Mảnh Mero Mero No Mi 20
Quà 4 Đạt 60 Vòng Mảnh Uta 50
Rương Chiêu Thức Đen 2
Đá Hút HP Cấp 6 1
Mảnh Mero Mero No Mi 20
Quà 5 Đạt 120 Vòng Mảnh Uta 50
Mảnh Tàu Going Luffy-senpai 50
Danh Hiệu VIP: Không Ai Sánh Bằng 1
Mảnh Mero Mero No Mi 20
Quà 6 Đạt 200 Vòng Mảnh Uta 50
Mảnh Tàu Perfume Yuda 50
Mảnh Trang Phục Uta 20
Khung chat VIP: Ngôi Sao Tinh Tú 1

 

Quà Mốc Chung Tay Lật Ô

Mỗi ngày Thuyền Trưởng tham gia Lật Ô, tổng số lượt lật của tất cả Thuyền Trưởng được gửi đi đạt mốc yêu cầu sẽ nhận được thưởng sau:

Mốc Lật Ô Phần Thưởng Số Lượng
50.000 Kim Cương 500
Rương Beli Hiếm 1
Rương Nguyên Liệu Tím 1
100.000 Kim Cương 600
Rương Beli Hiếm 2
Rương Nguyên Liệu Tím 2
300.000 Kim Cương 1000
Rương Beli Quý 1
Rương Nguyên Liệu Cam 1
500.000 Kim Cương 2000
Rương Báu Vật Hiếm 1
Rương Nguyên Liệu Cam 2
1.000.000 Kim Cương 3000
Đá Đá Cấp 5 1
Đá Nguyên Liệu Đỏ 2
Phần thưởng sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 72h sau khi kết thúc sự kiện

Lưu Ý Chung:

- Các loại phần thưởng của sự kiện sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame, đối với Quà Mốc Lật Ô sẽ được gửi vào Hộp Thư Ingame trong vòng 48h sau khi sự kiện kết thúc hoàn toàn.

- Đối với phần thưởng Đua TOP Số Vòng sẽ được trao trong vòng 5-7 ngày kể từ khi kết thúc Sự Kiện

- Các trường hợp cố tình tìm cách Hack - BUG hệ thống để thay đổi kết quả sự kiện Nami sẽ hủy bỏ quyền tham gia sự kiện và xử lý tài khoản đó theo điều khoản đã đưa ra

- Nếu xảy ra tranh chấp, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về BTC